Centifugalne pumpe

SCHMITT

SCHMITT-centrifugalne pumpe su specijalizirane za kritične medije i često se primjenjuju u industrijskim  postrojenjima. To pretpostavlja visoka sigurnosna i kvalitetna svojstva.

Sve pumpe se prije isporuke 100% ispituju na funkcijalnost hidrauličke učinkovitosti , potrošnju struje, razvijanje šuma ,nepropusnost što je navedeno u dokumentaciji pumpe.

Centrifugalne pumpe su isporučive u materijalima PP, PVDF i nehrđajućeg čelika.

SCHMITT-centrifugalne pumpe se mogu isporučiti do 500 l/min radnog učinka.

Ukoliko je u pitanju veći kapacitet, surađujemo sa firmom ARGAL.

Centrifugalne pumpe - crpke