Čisti, sigurni, detektabilni: Novi igus tribo polimeri za kontakt sa hranom!

Njemačka kompanija igus oslanja se na optički i magnetski detektabilne materijale za klizne i sferne ležajeve.

Otpornost na medije, bez podmazivanja i bez korozije: to su zahtjevi koje strojne komponente u prehrambenoj industriji moraju ispuniti danas. Kako bi u slučaju oštećenja sustava mogao brzo prepoznati oštećene komade, igus je razvio dva nova optički i magnetski detektabilna materijala za svoje klizne i sferne ležajeve: iglidur FC180 i igumid FC. Materijali su u skladu sa propisima FDA i EU10 / 2011 te su stoga idealni za upotrebu u prehrambenoj industriji.

Otkrivanje stranih tijela igra važnu ulogu u proizvodnji i pakiranju hrane kako bi se osigurala savršena kvaliteta proizvoda i sprječila kontaminacija. Stoga je igus razvio tribološki optimizirani materijal za klizni ležaj iglidur FC 180 (FC = "Kontakt za hranu") posebno za kontakt sa hranom.

Novi materijal je vizualno prepoznatljiv po svojoj plavoj boji, kao i po detektorima metala zbog uključivanja odgovarajućih aditiva kompatibilnih sa hranom. Na taj se način pokvareni/oštećeni dijelovi mogu brzo otkriti i ukloniti u slučaju oštećenja sustava. Kao rezultat toga, osigurava se čistoća proizvoda i sprječavaju skupa povlačenja proizvoda. Novi materijal je u skladu sa specifikacijama FDA i EU Uredbe 10/2011 i stoga se može koristiti u izravnom kontaktu sa hranom. Njegova niska apsorpcija vlage i činjenica da ne treba podmazivanje dodatne su prednosti koje govore u prilog optimalne prikladnosti materijala u industriji hrane, pića i ambalaže.

Mogućnost detekcije metala i za igubal sferne ležajeve

U rasponu igubalnih sfernih ležajeva, njemačka kompanija igus sada se oslanja na novi materijal koji se može detektirati. Sa materijalom za kućište igumid FC, u kombinaciji sa iglidur FC180 kao materijalom za sferni ležaj, igus po prvi put ima samopodešavajuće igubal ležajeve, koji su odobreni za izravan kontakt sa hranom. Izvrsnu detektabilnost materijala potvrdili su i Sesotec GmbH, specijalist za otkrivanje stranih tijela i proizvođač detektora metala za prehrambenu industriju.

Čak i najmanji fragmenti od 0.0139 g (iglidur FC180) ili 0.0157 g (igumid FC) se još uvijek mogu identificirati na pokretnoj traci pri prolasku kroz detektor metala INTUITY. Novi ležajevi za prigušivanje vibracija otporni su na koroziju i medije zbog svoje polimerne podloge, što im omogućuje da izdrže čišćenje sa vodom i mnogim drugim sredstvima za čišćenje. Kao rezultat toga, proizvođači opreme i operateri u prehrambenoj industriji sada mogu brzo i jednostavno opremiti svoje strojeve širokim rasponom ležajeva od igusa, dok istovremeno dvostruko štede. To je zato što plastični ležajevi ne moraju biti servisirani i mnogo su isplativiji za kupnju nego rješenja koja se sastoje od ležajeva od nehrđajućeg čelika, sa mazivima za prehrambenu industriju.