1.354 igus kabela za energetske lance zadovoljava zahtjeve RoHS II!

Visoka sigurnost za ljude i strojeve: Svih 1.354 igus kabela za energetske lance zadovoljava zahtjeve RoHS II!

chainflex kabeli, čiji se radni vijek može predvidjeti online, su testirani na dugi rok, certificirani su prema EU direktivi.

"RoHS" označava "Restriction of Hazardous Substances" i regulira upotrebu opasnih tvari u elektroničkim uređajima. Cilj ove EU direktive je izbjegavanje štetnih sastojaka kao što su olovo, živa ili plastifikatori u proizvodima i radnim okruženjima. Svi igusovi visoko fleksibilni chainflex kabeli (njih 1.354) zadovoljavaju zahtjeve trenutne RoHS II direktive. Time se osigurava pravna i funkcionalna sigurnost za graditelje strojeva te sigurna upotreba i odlaganje za korisnika.

Sa 1.354 tipova igus nudi najveći raspon kabela za energetski lanac uz najopsežniji izbor međunarodnih odobrenja, sa zaliha. Sa više od 2 milijarde ispitnih ciklusa godišnje za sve chainflex kabele i preko 1,4 milijuna električnih testova provedenih u vlastitom laboratoriju, igus je jedini proizvođač na svijetu koji nudi 36-mjesečnu garanciju na cijeli niz kabela.

chainflex kabeli sa predvidljivim radnim vijekom doprinose sigurnom radu pomičnih aplikacija. Sada je I chainflex motorni kabel CF30 ispitan u testu 5191 sa 25 milijuna ciklusa i potvrđena je njegova usklađenost sa RoHs II.

RoHs II smjernice osiguravaju pouzdanost planiranja

Od sredine 1990-ih u cijeloj Europi postoje ograničenja za upotrebu tvari koje su opasne za okoliš za električnu i elektroničku opremu i njihove komponente. Ove sve strože smjernice postavljaju ograničenja za upotrebu industrijski bitnih, ali potencijalno štetnih tvari kao što su krom, olovo, živa ili brom. Proširena Direktiva EU 2011/65 / EU (RoHS II) dodatno je smanjila dopuštene granice za opasne tvari, uključujući ftalate. Poželjno je da se plastifikatori koriste kada plastika treba biti vrlo gipka, meka i elastična u upotrebi. Brand igus zadovoljava ove zahtjeve za vrlo fleksibilne chainflex kabele čak i bez upotrebe tih otrovnih ftalata. Važan kriterij za kasnije recikliranje ili odlaganje. Za proizvođače strojeva koji izvoze u EU, RoHS certifikat kabela olakšat će postizanje CE sukladnosti. Međutim, tvrtke sa kupcima izvan EU-a također dobivaju pouzdanost planiranja u pogledu drugih standarda. Budući da slični propisi stupaju na snagu u zemljama kao što su SAD, Japan ili Kina, ti se standardi moraju sve više ispunjavati na globalnoj razini.