Vijak stege

Vijak stege stvaraju definirane sile brtvljenja na površinski spojenim dijelovima.

• brtva se tlači približno centralno

• preuzimanje sila i momenata

• brzo oslobađanje spojenih dijelova

• dijelovi vijak stege ne mogu se izgubiti

Dva najvažnija tipa vijak stega su:

Segment-vijak stege

  • Kod ovog tipa tlačna površina je ravnomjerno raspoređena na površini prirubnice, pošto se ona obrađuje.

Wulst-vijak stege

  • Kod Wulst-vijak stege je dovoljno da se prirubnica obradi čekićem, ne mora se obrađivati cijeli vijak.

Segment-vijak stege su testirane od strane TÜV za posude pod tlakom. Dozvoljena maksimalna opterećenja i radne temperature su dane u potvrdi o ispitivanju tipa. Vijak stege mogu se isporučiti za radne temperature do 550 C.

Wulst-vijak stege su također testirane od strane TÜV-a. Podaci o opterećenju i radnoj temperaturi su navedeni u potvrdi o ispitivanju tipa.

Vijak stege