Igus energetski lanac pravo rješenje za brodogradnju!

Ponosni smo na ugradnju Igus energetskog lanca serije E.4, dužine 2.288mm, 16 članaka na brod specijalne namjene! 

Energetski lanac E.4 omogućuje korisniku brojne prednosti, od kojih su samo neke:

  • modularan lanac
  • velike nepoduprte duljine
  • velika nosivost
  • otporan na vibraciju
  • otporan na torzione sile
  • otporan na UV zračenja
  • izrađen od Igumid G materijala
  • ne oštećuje kabele i/ili crijeva

Za više informacija o seriji E.4 energetskih lanaca, molimo pogledajte https://www.hennlich.hr/proizvodi/energetski-lanci-energetski-lanci-sustav-e41-2620.html