Isplativo i sigurno: Novi sustav uvlačenja TR.RSEL sa energetskim lancima osigurava nesmetan rad robota!

Sigurno vođenje kabela na robotima za malu cijenu uz pomoć igus retrakcijskog sustava!

Novi sustav uvlačenja za energetske lance osigurava siguran rad robota u modernim tvornicama.

Zavarivanje, zakivanje, lemljenje: Industrijski roboti moraju raditi dinamično i brzo u proizvodnji. Stoga je potrebno sigurno i kompaktno vođenje kabela i crijeva. U tu svrhu koriste se igus trodimenzionalni triflex energetski lanci. Ukoliko energetski lanci oblikuju petlje u radnom području robota, mogu oštetiti kabele i crijeva te dovesti do kvara stroja. Iz tog razloga, igus je sada razvio novi povoljni sustav za uvlačenje TR.RSEL. Sustav vodi energetski lanac u liniji na robotu, osiguravajući nesmetan i siguran rad.

Npr.,industrijski roboti za sastavljanje dijelova vozila u automobilskoj industriji rade s visokim brojem okretaja i mnogo brzih pokreta. Korisnici se oslanjaju na energetske lance kako bi osigurali da kabeli za podatke, pneumatsko i energetsko napajanje budu sigurno vođeni na robotu. Energetski lanci triflex R iz igusa ovdje su vrlo korisni jer su posebno dizajnirani za industrijsku robotiku i prilagođavaju se trodimenzionalnim kretanjima robota.

Međutim, sa rastućom raznolikošću u automatiziranoj tehnologiji proizvodnje, potrebno je voditi ne samo električne i pneumatske kabele, već i crijeva za vijke, zakovice i matice. Budući da ta crijeva nisu kompatibilna sa uskim radijusima savijanja, potreban je sustav uvlačenja za opskrbu energije robota. Iz tog razloga je igus razvio novi, vrlo isplativ sustav uvlačenja triflex RSEL za svoje energetske lance. Time se osigurava da energetski lanac bude što je moguće kompaktniji na ruci robota. Sustav sprječava da sustav za napajanje energijom utječe ili blokira kretanje robota, čak I u vrlo dinamičnim aplikacijama. U najgorem slučaju, petlja bi oštetila energetski lanac, kablove i crijeva u njemu, što bi dovelo do kvara stroja.

Sustav uvlačenja isplativ i jednostavan za ugradnju

Zahvaljujući svojim standardnim dimenzijama i vrlo kompaktnom dizajnu, novi sustav uvlačenja može se montirati izravno na 3. osi svih uobičajenih tipova robota. To znači da se sve postojeće triflex R serije, kao što su TRC, TRE i TRCF, mogu brzo i lako konvertirati. Još jedna prednost: pomoću linearnog retrakcijskog sustava korisnik štedi dodatnu duljinu kabela i pripadajuće troškove, budući da nije potrebno skretanje. Triflex RSEL je dostupan kao varijanta s dva elastomerna traka veličine 70 ili 85.