Energetski lanci za vučne službe!

Nudimo Vam igus energetske lance za vučne službe! igus energetski lanci prikladni su za vođenje hidraulike, odnosno hidrauličkih crijeva na prikolicama za vuču.

Osnovna svojstva igus energetskih lanaca za vučne službe:

  • Energetski lanci su modularni
  • Mogu se kratiti na licu mjesta
  • Mogu se montirati BEZ otpajanja crijeva
  • Otvaraju se sa vanjske ili unutarnje strane
  • Otporni su na ulja
  • UV otporni
  • igus energetski lanci podnose temperature od -40°C do +120°C
  • Širine energetskog lanca od 28,5 mm do 634mm
  • Nosivosti preko 70 kg/m

Pomoći ćemo Vam da zajednički definiramo energetski lanac upravo za Vaše potrebe. Energetski lanci za šlep službe dostupni su odmah sa skladišta.

Više informacija o energetskim lancima u našoj ponudi, pogledajte ovdje!

Za više informacija o energetskim lancima za vučne službe, kontaktiraje nas na broj 01/3874 265 ili na e-mail: sasa.grbac@hennlich.hr!