Kućište za okruglo nadzorno staklo

Kućište za okruglo nadzorno staklo DIN 28120 ili slično

Kućište za nadzorna stakla prema DIN 28120 su prirubnice u ili na zid komore. Bazna i pokrivna prirubnica su čvrsto zavrnute jedna za drugu, sa nadzornim staklom i neovisnom brtvom smještenim između njih.

Struktura i dimenzije odgovaraju standardima dizajna definiranim u DIN 28120 za veličine DN 50 do DN 200. Debljina prirubnice usklađena s navedenim standardima osigurava staklo od iskrivljavanja pod uvjetom da je prednja prirubnica pravilno privarena na stjenku komore.

• Primjena:

Za promatranje unutrašnjosti tlačnih komora, tankova, silosa, pokretnih komora, separatora, cjevovoda itd. .

Tlak: 10 bara ili 16 bara, ovisno o veličini, viši tlak na upit; vakum

Temperatura: maks. 150°C sa sodalime staklom DIN 8902 max. 280°C sa borosilikatnim staklom DIN 7080 viši tlak na upit.

• Mogući uvjeti:

Može se koristiti sa Lumiglass rasvjetom u područjima opasnosti od eksplozije kao i u područjima izvan opasnosti od eksplozije. Stražnja prirubnica se tada buši i spaja da bi odgovarala kućištu za montažu rasvjete.

• Certifikati/testiranje:

Ovisno o zahtjevima kupca i dodatnim troškovima može biti usklađeno s DIN EN 10204 3.1/3.2