Najmanji i najbrži dp mjerač protoka za plinovite medije - deltaflow C!

Njemačka kompanija Systec Controls razvila je najmanji i najbrži maseni mjerač protoka ili dp mjerač protoka plinova. Mjerač radi na principu razlike tlaka, opremljen je ultra brzim dp senzorom, senzorom tlaka i temperature te mikrokontroler-om koji služi kao baza za preračunavanje masenog protoka.

Kompaktni maseni mjerač protoka plinova i zraka deltaflowC namijenjen je mjerenju protoka zraka i plinova u cjevovodima i zračnim kanalima. Mjeri realni maseni protok i preračunava utjecaj statičkog tlaka i temperature. U usporedbi sa drugim masenim mjeračima protoka, npr. mjeračima koji rade na kalorimetrijskom principu, deltaflowC je visokootporan na površinske nečistoće i prašinu koji se mogu skupiti po njegovoj površini.

Mjerač protoka deltaflowC koristi se za širok raspon procesnih temperatura i tlakova, a postoji u dvije osnovne verzije:

  • in-line verzija - venturi cijev za manje cijevi
  • ubodna sonda - pitot cijev za veće cijevi i kanale.

Ubodna sonda dolazi u jednoj dimenziji i preko DIP prekidača u glavi transmitera se prilagođava procesnim uvjetima i dimenziji cijevi koji su zadane. Jednostavan izračun i podešavanje te sama montaža sonde vrši se na licu mjesta.

deltaflowC zaslon tip F012 idealno nadopunjuje mjerač protoka deltaflowC i zadovoljava sve potrebe korisnika.
Dva uređaja zajedno rade savršeno - dok deltaflowC maseni mjerač protoka zraka skuplja podatke, F012 zaslon pretvara izmjerene vrijednosti u analogni signal 0/4...20 mA ili 0...10 V. Uz to što daje analogni signal, logika zaslona pokazuje i kumulativni protok.

Za više informacija o deltaflowC mjeraču protoka ili mjeračima protoka iz naše ponude, kontaktirajte nas na broj +385 (0)1 6460 651ili na e-mail drazenka.dundjer@hennlich.hr!