Novo: ETB 200 limitator (ograničavač) temperature sa TF24 senzorom temperature!

ETB 200 limitator temperature nadzire temperature procesnih tekućina u sustavima do određene granične vrijednosti. Ukoliko se ova vrijednost prijeđe, integrirani relej (AC 230 / 2A sa osiguračem) prebacuje se u status sigurnog rada te se pozadinsko osvjetljenje mijenja iz bijelog u crveno.

Operativni status limitatora temperature  se lako određuje prema boji display-a. Ukoliko temperatura koja se nadzire padne ispod zadane vrijednosti, u skladu sa DIN EN 14597 za limitatore temperature, reset mora biti napravljen ručno na uređaju. Vanjski gumb za otpuštanje može biti povezan kao opcija.

Daljnje prebacivanje relay-a je dostupno kao dopuna glavnom relay-u. Navedeno se može koristiti kao alarm unaprijed preko prilagodljive temperature, dok se ne postigne određena granična vrijednost. Koristeći aktivni analogni output (0/4…20mA ili 0/2…10V DC), izmjerena temperature može biti ispitana i procijenjena preko PLC-a.

Ugradnja uređaja u sklopni ormar je posebno jednostavna zahvaljujući potrošnji snage od 5VA i integriranom napajanju širokog raspona sa naponom od 20…250 V AC/DC. Limitator temperature ugrađuje se u sklopni ormar na gornjoj šini vodilice. Ožičenje je izvedeno koristeći vijčane stezaljke sa max. poprečnim presjekom od 2.5 mm2. Dopuštena temperatura okoliša je 0….+55 °C. Mjerenje kućišta tankog poliamida 22.5 x 109 x 125 mm (W x H x D) ima stupanj zaštite IP20.

Limitator temperature može se lako postaviti putem sklopke na prednjem dijelu te se prikazuje na čistom, alfanumeričkom LC displeju. Maksimalni raspon mjerenja je -100…600°C (0.2% točnosti u odnosu na veličinu mjernog raspona), gdje temperaturni senzor koji se spaja pokriva raspon temperature od -20…200°C.

Senzor temperature odobren od strane TUV u skladu sa DIN EN 14597, u kombinaciji sa certifciiranim TF 24-160 /SM G00 – M senzorom temperature, predstavlja standardni sustav za ograničenje temperature. Elektronika je testirana za elektromagnetnu kompatibilnost u skladu sa EN 61326 i pruža funkcionalnu sigurnost koja odgovara SIL 2 u skladu sa EN 61508.

Pt 100 senzor element u 4-vodič tehnologiji je smješten u fleksibilnoj zaštitnoj cijevi, izrađenoj od flourpolimera PFA, sa promjerom od 6 mm i nominalnoj duljini od 1.6 m.

Malo MG 00 plastično kućište (stupanj zaštite IP64) na kraju PFA zaštitne cijevi omogućuje spajanje linije bez problema. Maksimalna temperatura korištenja senzora temperature je 200 °C.