Novo! iglidur L350 ležaj za brze rotacije i smanjeno trošenje

Plastika pobjeđuje metal: iglidur L350 ležaj za brze rotacije i smanjeno trošenje!

Novi materijal za konstantno visoke okretaje, testiran “protiv” ležajeva od sinteriranih materijala. Dokazano povoljniji.

Kao rezultat kontinuiranog istraživanja i razvoja, igus je predstavio novi materijal, bez potrebe za podmazivanjem i održavanjem, namijenjen za stalne visoke okretaje. Ležaj od iglidur L350 materijala idealan je za upotrebu u ventilatorima, puhalima ili elektromotorima te ga karakterizira povoljna cijena.

Trenje i trošenje igraju vrlo važnu ulogu, pogotovo u uvjetima u kojima prevladavaju konstatne i brze rotacije. Sa iglidur-om L350, dostupni je i  drugi materijal ležaja koji se ne treba održavati i podmazivati, a koji je dizajniran za trajno visoke okretaje.

Zahvaljujući znatno višoj otpornosti na razne utjecaje i rubne pritiske, igus plastični ležajevi za pokretne aplikacije pokazali su se kao bolje rješenje od metalnih ležajeva.

U igusovom vlastitom ispitnom laboratoriju, ležajevi izrađeni od materijala iglidur L350 također pokazuju tri puta manje trošenja pri brzini od 1,5 m/s. Dok sinterirani ležaj dostiže svoju granicu na višoj brzini, koeficijenti trenja i trošenja za iglidur L350 ležajeve ostaju na stalno niskoj razini.

Cjenovno povoljni ležajevi za dinamičke aplikacije izrađeni od tribopolimera

Novi materijal se zbog niske toplinske ekspanzije ležaja može koristiti čak i u zahtjevnim uvjetima okoline, sa temperaturama do +210 °C.

Zbog niske apsorpcije vlage, kontakt sa različitim medijima je također siguran. iglidur L350 je pogodan za širok raspon primjena, ventilatora, puhala i elektromotora do jednostavnih kućanskih aparata.

To je alternativa sinteriranim ležajevima sa zaštitom od utjecaja ulja, te se može koristiti za prvu ugradnju i za retrofit.  Radni vijek ležajeva izrađenih od materijala iglidur L350 može se izračunati online (http://www.igus.eu/iglidurConf/Iglidur/Step1); materijal je dostupan i za razvoj i proizvodnju specifičnih potreba kupaca.

Za više informacija o iglidur L350 ležajevima, kontaktirajte nas na broj 01/3874 265 ili na e-mail: ivan.vugrin@hennlich.hr!