NOVO! Usluge kompletnog servisa za dozirne, membranske, klipne i visokotlačne pumpe!

Naš tim za pumpe pruža usluge kompletnog servisa za dozirne, membranske, klipne i visokotlačne pumpe. Na slici desno je prikazan jedan od servisa dozirne pumpe u našoj izvedbi! 

U sklopu servisa dozirne pumpe sa slike popravljena je i istokarena glava pumpe, zamijenjeni su potrošni dijelovi kao membrane, ventili i opruga, zamijenjeno je ulje, sve je detaljno pregledano i pumpa je obojana.

Za detaljnije informacije, kontaktirajte nas na broj telefona 01/3874 335 ili na e-mail: hrvoje.grubisic@hennlich.hr