Nudimo usluge servisa pumpi!

Osim usluge montaže pumpe i puštanja u rad, naš tim za pumpe pruža usluge kompletnog servisa za gotovo sve vrste pumpi za Vaše potrebe!

Nudimo usluge servisa za sljedeće pumpe:

 • Visokotlačne pumpe
 • Centrifugalne pumpe
 • Pumpe za pretakanje
 • Potopne pumpe
 • Potopni mikseri
 • Pužne pumpe
 • Membranske (dozirne) pumpe
 • Zračno membranske pumpe
 • Zupčaste pumpe
 • Peristaltičke pumpe
 • Sinusne pumpe
 • Pumpe za ispitivanje (test pumpe)

Za više informacija oko servisa pumpi, kontaktirajte nas na broj 01/3874 334 ili na e-mail hennlich@hennlich.hr!