Potpuno automatizirani sustavi za obradu vode za pivarsku industriju i industriju napitaka!

Njemačka kompanija Centec nudi potpuno automatizirane sustave za obradu (pročišćavanje) vode za pivarsku industriju i industriju napitaka.

Ovi su sustavi dizajnirani za obradu vode iz koje se proizvodi pivo ili bezalkoholno piće.

Obrada vode za pića i napitke

Filtracija medija

FILTEC M su filteri pod tlakom sa materijalom filtera koji su odabrani prema primjeni za koju se koriste.

Tipična područja primjene su:

 • Smanjenje željeza i mangana
 • Uklanjanje teških metala (npr. nikla, olova, aluminija, arsena)
 • Filtracija suspendiranih krutih tvari i zamućenja
 • Smanjenje organskih tvari (inline koagulacija)
 • Uklanjanje amonija i nitrita
 • Smanjenje flourida i radioaktivnosti
 • Mineralizacija, otkiseljavanje, pH korekcija

Ultrafiltracija

ULTRATEC jedinice su filtracijski sustavi koji štede prostor, za obradu proizvodne vode, kako bi se proizvela pića i napici visoke kvalitete.

UF membrane koje se koriste pogodne su za sljedeće primjene:

 • Uklanjanje dijelova i zamućenja
 • Barijere protiv infekcija, bakterija i virusa (dezinfekcija koja ne sadrži kemiju)
 • Smanjenje organskih tvari i koloida
 • Uklanjanje arsena, željeza i mangana u kombinaciji sa oksidacijom

Reverzna osmoza

REVOTEC jedinice su sustavi reverzne osmoze za intenzivnu obradu u proizvodnji pitke vode, koje se koriste kod vode za proizvodnju piva, procesne vode ili za proizvodnju sokova.

Tipične primjene su:

 • Smanjenje slanosti
 • Poboljšanje specifičnih parametara kao što je ukupna čvrstoća, alkalnost, kloridi ili nitrati
 • Barijere protiv infekcije, bakterija i virusa
 • Uklanjanje organskih tvari i antropogenih mikro kontaminata

Filtracija aktivnog ugljena

FILTEC AC su idealno prikladni za proizvodnju pića visoke kvalitete, koji garantiraju savršenu kvalitetu proizvodne vode.

Primjene su sljedeće:

 • Uklanjanje slobodnog klorida
 • Uklanjanje okusa, mirisa i boje
 • Apsorpcija antropogenih kontaminata (zaslađivača, metabolita, pesticida, ostataka lijekova, itd.)
 • Smanjenje dezinfekcijskih nusproizvoda kao što je trihalometan
 • Smanjenje organskog zagađenja (TOC, huminske kiseline)

Procesni sustavi

Centec je vodeći proizvođač prilagođenih rješenja za obradu vode i proizvodnju pića i napitaka.

 • Obrada i deaeracija vode
 • Karbonacija, nitrogenacija i „high gravity blending”
 • Tekuće miješanje (“blending”) & doziranje aditiva
 • Hlađenje slada & aeracija slada
 • Zamjena kvasca & razmnožavanje kvasca
 • Pasterizacija
 • Dealkoholizacija
 • „Cleaning-in-place“ (CIP)

Mjerni instrumenti

Centec senzori se koriste u labaratorijima i procesnim postrojenjima. Koriste se za mjerenje kisika, ugljičnog dioksida, ekstrakta, alkohola i „original gravity“.