Prijenosni ultrazvučni mjerač protoka

 

 

UPOTREBA

Prijenosni mjerač protoka UDM 200 namijenjen je

preciznom utvrđivanju smjera i veličine protoka vode

koja se kreće kroz cjevovod. Za mjerenje se koristi

ultrazvučna metoda. Pri tome nije potreban nikakav

zahvat na cijevi, tako da sistem ostaje u upotrebi i za

vrijeme samog mjerenja. Pomoću UDM 200 se može

utvrditi protok i iz rezultata odrediti snaga i kapacitet

pumpe i minimalna potrošnja vode ili se podaci mogu

koristiti kod analize gubitaka u cjevovodnom sistemu.

 

 

 

PRINCIP

Ultrazvučni mjerač protoka baziran je na mjerenju

vremena, koje je potrebno zvuku da pređe put od

jednog do drugog postavljenog senzora. Uređaj pruža

više mogućnosti interpretacije izmjerenih podataka, a

istovremeno i brojne dopunske funkcije, kao što je npr.

sistematsko mjerenje tokom dužeg vremenskog

perioda. Dobiveni rezultati se mogu prenijeti na računalo

i kasnije obrađivati (za tu svrhu koristi se poseban

program). Izmjereni protok se može prikazati u više

mjernih jedinica: l/s, l/min, l/h, m3/s, m3/min, m3/h.

Rezultati mjerenja se dobiju na osnovu podataka o

unutrašnjem presjeku cijevi, debljini zida cijevi, kao i vrsti

materijala od kojeg je proizvedena cijev i temperaturi

tekućine.

SEBA ultrazvučni mjerač protoka