Procesne pumpe

MASOSINE

Za pumpanje bez oštećivanja posebno osjetljivih medija ili medija sa krupnijim dodacima.

SINUSNE

  • EcoSine 25, do 10 750 l/h,  6 bara,  + 100°C
  • EcoSine 40, do 31 500 l/h,  6 bara,  + 100 °C
  • EcoSine 60, do 122 400 l/h,  6 bara,  + 100°C

 

PLANETNE

  • do 9000 l/h kod 100o/min

 

Primjena

prehrambena, farmaceutska, kozmetička industrija

Procesne crpke