Pumpe Smart Air Injection za pivarsku industriju!

SEEPEX Smart Air Injection pumpe pivovarama osiguravaju precizno odmjeren komprimirani zrak.

SEEPEX pumpa "čepove" istrošenih zrna, čineći proizvodne procese u pivarskoj industriji značajno energetski učinkovitijima. Njemačka tvrtka SEEPEX dizajnirala je Smart Air Injection (SAI) za prijenos potrošenog slada i hmelja sa puno manje komprimiranog zraka u usporedbi sa uobičajenim procesima. SEEPEX sustav koristi kratke pneumatske impulse komprimiranog zraka za prijenos ogromnih, zbijenih čepova istrošenih zrna u silos ili spremnik. SAI pumpe troše 80% manje energije u usporedbi sa uobičajeno korištenim sustavima komprimiranog zraka kojima je potrebno kontinuiran dovod zraka.

Smart Air Injection pumpa predstavlja energetski učinkovito rješenje, koje prenosi medij sa varirajućom suhom tvari sadržaja 60-85%. SAI sustav smanjuje operative troškove komprimiranog zraka i do 10.000,00 eura godišnje. Prijenos na duge udaljensoti do 1.000 m se lako postiže.

Ova ekscentrično-vijčana pumpa treba svega nekoliko minuta da bi komprimirila istrošena zrna u “duge čepove”. U samo nekoliko sekundi, čepovi se prenose dalje koristeći kratke impulse zasićenog zraka. Navedeno minimizira potrošnju komprimiranog zraka i smanjuje potrošnju energije do 80%. Smanjeno vrijeme kašnjenja omogućuje veći broj “varenja” po danu – značjno povećavajući efikasnost cijelog pivarskog procesa.

Vaše prednosti:

  • Smanjena potrošnja komprimiranog zraka do 80%
  • Optimizirani operativni troškovi zbog manje potrošnje energije
  • Povećana pouzdanost procesa zbog manje mogućnosti pogreške u procesu prijenosa
  • Visoka fleksibilnost procesa zbog smanjenog vremena procesiranja
  • Prijenos i na udaljenosti do 1000 m
  • Jednostavna I laka implementacija u postojeću automatizaciju i kontrolne sustave

Saznajte više o Smart Air Injection pumpama iz naše ponude!