Pumpe za pretakanje

GRÜN

Crpke za pretakanje raznih medija

  • kemikalija ( agresivne tekućine, kiseline, lužine ) do 175L/min, do 22 m v.s., do 1000mPas
  • zapaljivih tekućina ( alkohol, lakohlapljivi mediji ) do 140 l/min, do 16 m v.s., do 400 mPas
  • otrovnih tekućina (hidrazini, amini, otopine amonijaka, levoxini ) do 175 l/min, do 22 m v.s., do 50 mPas
  • emulzija, suspenzija, disperzija, boja i lakova do 145 l/min, do 15 m v.s., do 1000 mPas
  • srednje viskoznih medija (ulja, sapuni, tekući voskovi, kozmetika, mlijeko, boje, lakovi ) do 115 l/min, do 12 m v.s., do 6000 mPas
  • visoko viskoznih medija (med, ketchup, glicerin, krema, smola melasa, glukoza, voćni sirup, ljepilo ) do 60 l/min, do 12 m v.s., do 100.000 mPas
  • za potpuno pražnjenje bačvi do 90 l/min, do 17 m v.s., do 1000 mPas
  • za veće tlakove do 110 l/min, do 30 m v.s., do 550 mPas

Ex izvedba. Materijali:  PP, PVDF, INOX

Pumpe za pretakanje