SEBA GPS sinkronizirani GSM predajnik GT3-S predstavlja revoluciju u segmentu logera povezanih u mrežu!

SEBA GPS sinkronizirani GSM predajnik GT3-S predstavlja revoluciju u segmentu logera povezanih u mrežu. GT3-S sa baterijom koja traje do 5 godina je jedini predajnik na tržištu koji nudi preciznu korelaciju pomoću GPS sinkroniziranih podataka. Korisniku omogućuje jednostavno praćenje stanja mreže putem „Cloud-a“ i online korelaciju. Njegovo područje primjene kreće se od praćenja šumova i podataka o tlaku, kako u urbanim područjima, tako i na dužim cjevovodima i transportnim linijama.

Prednosti:

  • Korelacija sa podacima sinkroniziranim u realnom vremenu putem GPS-a
  • Prepoznavanje promjene položaja - „Kontrola krađe“
  • Audio podaci mjerenja dostupni u primjeru alarma ili na zahtjev – „isti dan“
  • Paralelno praćenje tlaka sa P-3 logerom tlaka
  • Životni vijek baterije do 5 godina, zamjena baterije moguća od strane korisnika

Komplet sadrži:

  • LOG GT-3-S, GSM-predajnik
  • LOG GT-3-S-A, GPS/GSM antena
  • VK 129, kabel za povezivanje sa LOG GT-3-S-A

Pogledajte detaljnije informacije o SEBA GT3-S predajniku uz logere.