Ugradnja Straub Flex spojnica za cijevi na hidroelektrani na Zelenom Viru!

Još jednom Straub Flex spojnice pokazale se se kao idealno rješenje za spajanje cijevi pod zemljom!

Na lokaciji Skrad (Zeleni Vir), Mala hidroelektrana Curak 1, ugrađene su Straub Flex spojnice za cijevi. Cjevovod je bio dužine 90 metara, GRP cijevi promjera 1740 te 1840 mm, a tlak u cijevima 4 do 8 bara. Cijevi su se polagale u zemlju. 

Za ovaj projekt korištene su Straub Flex spojnice sljedećih dimenzija:

Spojnica za cijev x 2
STRAUB FLEX 3H/W1

  • Vanj. prom. 1841.0 mm, brtva EPDM
  • Radni tlak 5,5 bara
  • Testni tlak 8,25 bara
  • Širina 212 mm 

Spojnica za cijev x 1
STRAUB FLEX 3X/W1

  • Vanj. prom. 1738.0 mm, brtva EPDM
  • Radni tlak 12 bara
  • Testni tlak 18 bara

Pogledajte detaljnije informacije o Straub Flex spojnici za cijevi te nas kontaktirajte na broj telefona 01/3874 266 ili na e-mail hennlich@hennlich.hr!