Upoznajte Correlux C3 - digitalni korelator za detekciju gubitaka vode!

Upoznajte Correlux C3 – digitalni korelator nove generacije za otkrivanje gubitaka vode!

Correlux C-3 korelator se koristi za otkrivanje gubitaka u cijevima za vodu. Voda koja teče pod pritiskom stvara šum, koji se prenosi duž cijevi u oba smjera. Taj šum registriraju dva senzora postavljena na cijev (npr. na mjestu zatvarača ili hidranta), on se zatim pojačava i prenosi do korelatora. Correlux C-3 uspoređuje oba signala (korelacija) i izračunava točnu udaljenost do mjesta kvara na osnovi kašnjenja signala, razmaka senzora i brzine zvuka u cijevi. 

Prednosti korelatora Correlux C3 za otkrivanje curenja vode

  • Brzo i jednostavno određivanje curenja, bez unošenja parametra cijevi
  • Ekran na dodir u bojama
  • Robusno i kompaktno kućište
  • Istovremeni prikaz rezultata korelacije i frekventnog spektra
  • Mogućnost mjerenja i na cijevima od različitih materijala do 12 dionica
  • Induktivno punjenje sistema u kovčegu
  • Automatski ili slobodno podesiv filter 

Pogledajte OVDJE kako funkcionira Correlux C3!

Više informacija o digitalnom korelatoru za detekciju curenja vode pogledajte ovdje ili nas kontaktirajte na broj 01/ 3874 266 ili na e-mail marko.goluban@hennlich.hr!