Dodatna oprema

Dodatna oprema za protupožarne armature
Grijači, senzor položaja, senzor temperature, odvajač kondenzata

Grijaći plašt za KITO ventile za brzo izjednačavanje, ekplozivne cijevi i zaštite od detonacije

Heizmäntel Diffusionshauben usw.

Grijaći plaštevi za KITO ventile za brzo izjednačavanje i dufizijske haube

Električno grijanje za KITO ventil za brzo izjednačavanje i difuzijske haube

Električno zagrijavanje za KITO ventile za brzo izjednačavanje, armature za zaštitu od eksplozije i armature za zaštitu od detonacije

Thermofühler (Widerstandsthermometer)

Tehnički podaci toplinskih detektora za KITO- armature.

Kondensatabflussvorrichtung KITO SK/K-IIA

Uređaj za ispuštanje kondenzata (za nadtlačne ventile i kombinirane vakuum i potisne ventile za brzo izjednačavanje)

Eksplozivna grupa IIA
Kondensatabflussvorrichtung KITO SK/K-IIB1

Uređaj za ispuštanje kondenzata (za nadtlačne ventile i kombinirane vakuum i potisne ventile za brzo izjednačavanje)

Eksplozivna grupa IIB1
Näherungsschalter für Ventile

Električni detektor otvaranja ventila

Temperaturüberwachung

Kontrola temperature za KITO eksplozivnu cijev i zaštitu od detonacije