Kombinirani tlačni i podtlačni ventili

Armature se primjenjuju kao ventilacijski otvor za izbjegavanje nadtlaka i podtlaka na spremnicima. KITO osigurači sprječavaju povratni plamen u spremnik (zaštita od deflagracije). Sa odgovarajućom izvedbom armature su sigurne od dugotrajnog požara.

Typ VD/KS

Kombinirani vakuum/tlačni ventil za brzo izjednačenje
DN 50 do DN 100

Do eksplozivne grupe IIA
Typ VD/KL

Kombinirani vakuum/tlačni ventil za brzo izjednačenje
DN 50 do DN 100

Do eksplozivne grupe IIA
Typ VD/MB-IIA

Kombinirani vakuum/tlačni ventil za brzo izjednačenje
DN 80 do DN 200

Do eksplozivne grupe  IIA
Typ VD/MB-IIB1

Kombinirani vakuum/tlačni ventil za brzo izjednačenje
DN 80 do DN 200

Do eksplozivne grupe IIB1
Typ VD/MC-IIA

Kombinirani vakuum/tlačni ventil za brzo izjednačenje
DN 80 do DN 200

Do eksplozivne grupe IIA
Typ VD/MC-IIB1

Kombinirani vakuum/tlačni ventil za brzo izjednačenje
DN 80 do DN 200

Do eksplozivne grupe IIB1
Typ VD/o

Kombinirani vakuum ventil i podtlačni ventil za brzo izjednačavanje
DN 50 do DN 250

Ne štiti od eksplozije i dugotrajnog požara
Typ VD/o-DN25

Kombinirani vakuum ventil i podtlačni ventil za brzo izjednačavanje
DN 25

Ne štiti od eksplozije i dugotrajnog požara
Typ VD/oP

Kombinirani vakuum ventil i podtlačni ventil za brzo izjednačavanje
DN 50 do 350

Ne štiti od eksplozije i dugotrajnog požara
Typ VD/OL

Kombinirani vakuum ventil i podtlačni ventil za brzo izjednačavanje
DN 50 do 200

Ne štiti od eksplozije i dugotrajnog požara
Typ VD/o2

Kombinirani vakuum ventil i podtlačni ventil za brzo izjednačavanje
DN 50 do 100

Ne štiti od eksplozije i dugotrajnog požara; za medije pod zaštitnim plinom