Podtlačni ventili

Armature se primjenjuju kao ventilacijski otvor za izbjegavanje podtlaka u spremnicima. KITO osigurači sprječavaju povratni plamen u spremnik (zaštita od deflagracije). Sa odgovarajućom izvedbom, armature su sigurne od dugotrajnog požara.

Typ VS/o cont

Podtlačni ventil
Navojna spojnica 1" do 1 1/2"

Do eksplozivne grupe IIB3
Typ VS/KS…IIB3

Podtlačni ventil za brzo izjednačenje
DN 50 do DN 400

Do eksplozivne grupe IIB3
Typ VS/O

Podtlačni ventil za brzo izjednačenje
DN 50 do DN 400

Ne štiti od eksplozije i dugotrajnog požara
Typ VS/oP

Podtlačni ventil za izjednačenje
DN 25 do DN 250

Ne štiti od eksplozije i dugotrajnog požara