Brisači

A37

A37

Brisači za hidrauliku A38 su za aksijalno otvoreno kućište. Namijenjeni su za lagane i srednje uvjete rada. Metalni prsten daje brisaču potrebnu krutost i omogućava ugradnju s tolerancijom ISO H8.

Uvjeti rada

'v' max.

1,0 m/s

Temperaturni raspon

-30°C do +100°C