NBR-brtvila

Brtvilo za tešku hidrauliku tip SP

Schwerhydraulik-V-Packungssätze Typ SP

Set se sastoji od masivnih, robusnih brtvenih prstena. Za otežane radne uvjete u hidraulici, pogotovo kod većih poprečnih opterećenja koja mogu se mogu naći u prešama za čelik, aluminij, bakar i mesing.

Setovi se sastoje od potpornog prstena, brtvenog prstena od ojačane gume i pritisnog prstena. 

Uvjeti rada

raspon tlaka

do 630bara

´v´max.

do ca. 1,0m/s

Kombinacija materijala

Temperaturni raspon

NBR-materijal

-40°C / +120°C

H-NBR-materijal

-40°C / +170°C

FPM(viton)-materijal

-20°C / +200°C