NBR-brtvila

Paketi brtvila za tešku hidrauliku Tip UN

Schwerhydraulik-Dachform-Dichtsätze Typ UN

Klasični, univerzalni brtveni set u V-obliku za kretanje u hidraulici. Na osnovu simetričnih brtvenih profila brtveni set se može koristiti kao klipna i štapna brtva.

Standardna verzija se sastoji od elastičnog potpornog prstena, nekoliko manžeti od gume i potisnog prstena.

Uvjeti upotrebe

raspon tlaka

do 700 bara

´v´max.

do ca. 0,5m/s

Kombinacija materijala

Temperaturni raspon

NBR-materijal

-40°C / +120°C

H-NBR-materijal

-40°C / +170°C

FPM(Viton)-materijal

-20°C / +200°C