Statična brtvila

USIT-Prstenovi (Bonded Seals)

USIT-Prstenovi (Bonded Seals)

Sastoji se od metalnog vanjskog prstena sa vulkaniziranim gumenim brtvenim elementom.

Temperatura

-30°C do 100°C

Tlak kod montaže

max. 1000 bara

Bez smanjivanja Ø < 40 mm

max. 400 bara

Bez smanjivanja Ø > 40 mm

max. 250 bara

Dostupni su specijalni materijali. Obratite se našim tehničarima.