Za ugradnju cijevi u otvorenim rovovima

Hr sustav kanalizacijskih cijvi egefuse

Zavareni PE sustav sa integriranom tehnikom zavarivanja

Hr gravitacijski kanlizacijski sustav egeduct

Sustav cijevi sa ravnim krajem i naglavkom napravljenih od PP-a koji ne sadrži punila