Cijevni sustavi za telekomunikacije

ege-com Microduct Multi

Hr sustav cijevi za snopove kabela ege com microduct multi 670

Kratki opis

ege-com® Microduct Multi je sustav za snopove kabela sastavljen od nekoliko ege-com® Microduct Mono cijevi. Sustav za kablovske sklopove se koristi za umrežavanje, npr. FttH (optička vlakna do kuće – Fiber to the Home), centralne kabele ili zadnji kilometar (last mile). Podobni su za ugradnju direktnim ukopavanjem i za umetanje ili guranje u šahtove za kabele, u ege-com® Macroduct Mono cijevi ili druge cijevne sustave.

Prednosti & struktura proizvoda

  • Širok raspon boja: unutarnje cijevi prirodnih boja sa prugama ili potpuno obojene; standardna obloga je narandžasta ili crna, opcionalno s prugama
  • Standardan dizajn: s tankom, fleksibilnom vanjskom oblogom; moguća je verzija s fiksnom i kalibriranom vanjskom cijevi
  • Anti torzione i nenategnute unutarnje cijevi
  • Razni sklopovi od do 24 ege-com® Microduct Mono cijevi s vodilicom

Opcije ugradnje

  • Ugradnja u otvoreni rov sa posteljicom
  • Jetting
  • Umetanje ili guranje u kabelske vodove, ege-com® Macroduct cijevi ili druge cijevne sustave