Dozirna tehnika

Stanice za pripremu polimera Polyline®

Polymeransetzstation Polyline®

Stanice za pripremu polimera Polyline® - standardizirane i fleksibilne

 • koriste se najčešće kod tretmana otpadnih voda i pripreme industrijske i pitke vode
 • tri izvedbe - Polyline Flow, Swing i Double
 • kapacitet standardnih jedinica 500 do 8000l/h u 5 različitih veličina
 • može se koristiti za tekuće i za krute polimere
 • PLC s ekranom na dodir i vizualizacijom procesa
 • nova izvedba tanka osigurava optimalan protok polimera

Prednosti:

 • kvalitetan tank od PP-a
 • homogeno mješanje polimera sa vodom
 • točno doziranje vode za optimalnu pripremu otopine
 • Profibus-DP, Modbus, Ethernet – fleksibilna upravljačka jedinica
 • bezkontaktni ultrazvučni senzor za kontinuiranu kontrolu nivoa
 • širok izbor dodatne opreme
 • podesiva koncentracija polimera


Polyline® tro-komorni sustav
Koncentracija polimera 0,05..1% - Viskozitet 500 mPas

TipPolyLine® 500PolyLine® 1000PolyLine® 2000PolyLine® 4000PolyLine® 8000
Izvedba

S (prašak)
L (tekućina)
SL (prašak i tekućina

S (prašak)
L (tekućina)
SL (prašak i tekućina
S (prašak)
L (tekućina)
SL (prašak i tekućina
S (prašak)
L (tekućina)
SL (prašak i tekućina
S (prašak)
L (tekućina)
SL (prašak i tekućina
Masa  ca. (kg)S = 250
L = 230
SL = 270
S = 270
L = 240
SL = 290

S = 300
L = 280
SL = 340

S = 380
L = 360
SL = 410
S = 470
L = 450
SL = 520
Volumen komore (litara)5001000200040008000
Visina [mm]13501450182023301950
Širina[mm]8401990199029903990
Visina-dubina [mm]5509909909901990
Priključci
Izlaz/Preljev
DN 25DN 25DN 25DN 25DN 25
Priključak
Ulaz
DN 15DN 15DN 15DN 20DN 2
PolyLine® - Flow

Tro-komorni sustav. Polimer se miješa s vodom u prvoj komori. Otopina dozrijeva u drugoj komori. Pripremljena otopina se zatim odvodi u treću komoru gdje je spremna za upotrebu i može se preuzeti za daljnju upotrebu.

 

PolyLine® - Swing

Dvo-komorni sustav. Polimerna otopina se priprema sukcesivno u komorama. Nakon unaprijed definiranog vremena dozrijevanja otopina se može izvaditi i koristiti.

 

PolyLine® - Double
Dvo-komorni sustav s izvedbom na dva kata. Komore se nalaze vertikalno jedna na drugoj. Priprema polimera se događa u gornjoj komori. Nakon vremena dozrijevanja otopina se preljeva u donju komoru i spremna je za upotrebu.