Easy Chain

Serija E03

Baureihe E03

Serija E03 "Easy Chain®"- najmanji igus® E-lanac® - unutarnja dimenzija 5 x 5 mm, vrlo lagano za puniti - idealno za primjene sa predmontiranim konektorima , otvaranje i zatvaranje poklopca nije potrebno 

Isporučive unutarnje širine Bi: 5 do 10 mm
Isporučivi radijus savijanja R: 10 do 28 mm
Razmak: 10 mm po članku = 100 Članaka / m

A1= Pokretni dio
A2= Fiksna točka
Razmak: 10 mm
Članaka po m: 100
Duljina hoda: S
Duljina lanca:S/2 + K


R010012015018028
H3034404666
D2527303343
K55607080110

Potrebna visina ugradnje HF = H + 10 mm (kod 0,1 kg/m dodatnog opterećenja). Kod posebno uskog prostora molimo da se konzultirate s nama. 

Samonosiva duljina

Samonosiva duljina ovisi o dodatnom opterećenju
X-os: Samonosiva duljina u m FLB/FLG
Y-Achse: Zusatzlast in kg/m
Untere Skala: Verfahrweg S in m
FLB = Freitragend mit erlaubtem Durchhang
FLG = Freitragend mit geradem Obertrum

Kada se koristi serija E 03: Kada se ne koristi serija E 03 :
  • Povoljna cijena
  • Ako je poželjno lagano punjenje bez otvaranja i zatvaranja poklopca
  • Ako je poželjan miran hod
  • Za aplikacije sa velikim opterećenjem velikim samonosivim duljinama (Serija 04 E2 micro)
  • Ako je poželjan lanac koji se  ne može otvoriti (Serija 03 E2 micro)
Priključni elementi


Jednodjelni priključni element - čvrsto sjedište

Otporni na koroziju

Moguća predmontaža

Pričvršćivanje sa vanjske i unutarnje strane

Brza montaža