Easy Chain

Serija E04

Baureihe E04

Serija E 04 - puni se u vanjskom radijusu - vrlo jednostavno za nadopuniti - idealno za primjene sa predmontiranim konektorima, mali razmak za mirni, tihi hod, za velika ubrzanja, ograničeni torzioni pokreti, E03 "Easy Chain" 

Isporučiva unutarnja širina Bi: 7 mm
Isporučivi radijus savijanja R: 15 do 48 mm
Razmak: 16,7 mm po članku = 60 Članaka/m

A1=Pokretni dio, A2=Fiksna točka
Razmak: 16,7 mm
Članaka po m: 60
Duljina hoda: S
Duljina lanca = S/2 + K


R015018028038048
H42486888108
D3740506070
K8090125155185

Potrebna visina ugradnje HF = H + 10 mm (kod 0,1 kg/m dodatnog opteećenja). Kod posebno uskog prostora molimo da se konzultirate s nama. 

Samonosiva duljina

Samonosiva duljina ovisi o dodatnom opterećenju
X-os: Samonosiva duljina u m FLB/FLG
Y-os: Dodatno opterećenje u kg/m
Donja skala: Duljina hoda S u m
FLB = Samonosivost sa dopuštenim ulegnućem
FLG = Samonosivost sa ravnim gornjim dijelom

Kada se koristi serija E 04: Kada se ne koristi serija E 04 :
  • Ako je poželjno punjenje bez otvaranja i zatvaranja poklopca 
  • Povoljna cijena
  • Ako je poželjan tihi hod


  • Kod aplikacija sa posebno visokim opterećenjem i velikom samonosivom duljinom (Serija 06 E2 micro)
  • Ako je poželjan E-lanac® koji se ne otvara (Serija 04 E2 micro)
Priključni elementiJednodjelni priključni element - čvrsto sjedište

Otporno na koroziju

Sa predmontažom