Easy Chain

Serija E045/Z045

Baureihe E045/Z045

1. Serija E045 - puni se u vanjskom radijusu - vrlo jednostavno za nadopuniti, posebno mali razmak za tihi, mirni hod, ograničeni torzioni pokreti

2. Serija Z045 - puni se u unutarnjem radijusu 

Serija E045Serija Z045
Isporučive unutarnje širine Bi: 10 do 16 mm
Isporučivi radijus savijanja R: 18 do 38 mm
Razmak: 13 mm po članku = 77 Članaka/m
Isporučive unutarnje širine Bi: 10 do 16 mm
Isporučivi radijus savijanja R: 18 do 38 mm
Razmak: 13 mm po članku = 77 Članaka/m

A1=Pokretni dio, A2=Fiksna točka
Razmak: 13 mm
Članaka po m: 77
Duljina hoda: S
Duljina lanca = S/2 + K


R018028038
H507090
D405060
K95120145

Potrebna visina ugradnje HF = H + 10 mm (kod 0,1 kg/m dodatnog opterećenja).  Kod posebno uskog prostora molimo da se konzultirate s nama. 

Samonosiva duljina

Samonosiva duljina ovisi o dodatnom opterećenju
X-os: Samonosiva duljina u m FLB/FLG
Y-os: Dodatno opterećenje u kg/m
Donja skala: Duljina hoda S u m
FLB = Samonosivost sa dopuštenim ulegnućem
FLG = Samonosivost sa ravnim gornjim dijelom

Kada se koristi serija E 045 ili Z045: Kada se ne koristi serija E 045 ili Z045 :
  • Ako je poželjno nadopunjavanje bez o tvaranja poklopca 
  • Ako je poželjan vrlo mali razmak
  • Kod aplikacija sa posebno visokim opterećenjem i velikom samonosivom duljinom (Serija 06 E2 micro)
  • Ako je poželjan vrlo tihi hod (Serija 045 E2 micro)
  • Ako je poželjna visoka stabilnost (Serija 06 E2 micro)
Priključni elementiJednodjelni priključni element - čvrsto sjedište

Otporno na koroziju

Sa predmontažom