Easy Chain

Serija E06/Z06

Baureihe E06/Z06

1. Serija E 06 - Puni se u vanjskom radijusu - vrlo lagano za nadopuniti - idealno za aplikacije sa predmontiranim konektorima, mali razmak za tihi, miran hod, ograničeni torzioni pokreti , E06 "Easy Chain"

2. Serija Z06 -Puni se u unutarnjem radijusu

Serija E06Serija Z06
Isporučive unutarnje širine Bi: 10 do 20 mm
Isporučivi radijus savijanja R: 18, 28, 38 mm
Razmak: 20 mm po članku = 50 Članaka/m
Isporučive unutarnje širine Bi: 10 do 20 mm
Isporučivi radijus savijanja R: 18, 28, 38 mm
Razmak: 20 mm po članku = 50 Članaka/m

A1=Pokretni dio, A2=Fiksna točka
Razmak: 20 mm
Članaka po m: 50
Duljina hoda: S
Duljina lanca = S/2 + K


R018028038
H527090
D405060
K95120145

Potrebna visina ugradnje HF = H + 10 mm (kod 0,2 kg/m dodatnog opterećenja). Kod posebno uskog prostora molimo da se konzultirate s nama. 

Samonosiva duljina

Samonosiva duljina ovisi o dodatnom opterećenju
X-os: Samonosiva duljina u m FLB/FLG
Y-os: Dodatno opterećenje u kg/m
Donja skala: Duljina hoda S u m
FLB = Samonosivost sa dopuštenim ulegnućem
FLG = Samonosivost sa ravnim gornjim dijelom

Kada se koristi serija E 06 ili Z 06: Kada se ne koristi serija E 06 ili Z 06 :
  • Ako je poželjno lagano nadopunjavanje bez otvara poklopca
  • Povoljna cijena
  • Ako je poželjan tihi hod
  • Kod aplikacija sa posebno visokim opterećenjem i velikom samonosivom duljinom (Serija 06 E2 Micro)
  • Za klizne aplikacije verzija Z nije prikladna (Serija 07 Zipper)

Priključni elementiJednodjelni priključni element - čvrsto sjedište

Otporni na koroziju

Moguća predmontaža

Pričvršćivanje sa unutarnje / vanjske strane

Isporučivo sa ili bez češljića za vlačno rasterećenje