Easy Chain

Serija E08/Z08

Baureihe E08/Z08

1. Serija E08 - Puni se u vanjskom radijusu - vrlo lagano za nadopuniti - idealno za aplikacije sa predmontiranim konektorima, mali razmak za tihi, mirni hod, ograničeni torzioni pokreti, mala težina, "Easy Chain"

2. Serija Z08 - Puni se u unutarnjem radijusu

Serija E08Serija Z08
Isporučive unutarnje širine Bi: 10 do 50 mm
Isporučivi radijus savijanja R: 28, 38, 48 mm
Razmak: 20 mm svaki članak = 50 Članaka/m
Isporučive unutarnje širine Bi: 10 do 50 mm
Isporučivi radijus savijanja R: 28, 38, 48 mm
Razmak: 20 mm svaki članaka = 50 Članaka/m

A1=Pokretni dio, A2=Fiksna točka
Razmak: 20 mm
Članaka po m: 50
Duljina hoda: S
Duljina lanca = S/2 + K


R028038048
H7696116
D607080
K130160190

Potrebna visina ugradnje HF = H + 15 mm (kod 0,3 kg/m dodatnog opterećenja). Kod posebno uskog prostora molimo da se konzultirate s nama. 

Samonosiva duljina

Samonosivost ovisi o dodatnom opterećenju
X-os: Samonosiva duljina u m FLB/FLG
Y-os: Dodatno opterećenje u kg/m
Donja skala: Duljina hoda S u m
FLB = Samonosivost sa dozvoljenim ulegnućem
FLG = Samonosivost sa ravnim gornjim dijelom

Kada se koristi serija E08 ili Z08. Kada se ne koristi serija E08 ili Z08 :
  • Ako je poželjno lagano punjenje bez otvaranja poklopca
  • Povoljna cijena
  • Ako je poželjan tihi hod
  • Kod aplikacija sa posebno visokim opterećenjem i velikom samonosivom duljinom (Serija 09 Zipper)
  • Za klizne aplikacije verzija Z nije prikladna (Serija 09 Zipper)

Priključni elementiJednodjelni priključni element - čvrsto sjedište

Otporni na koroziju

Moguća predmontaža

Pričvršćivanje sa unutarnje / vanjske strane

Isporučivo sa ili bez ćešljića za vlačno rasterećenje