Easy Chain

Serija E14/Z14

Baureihe E14/Z14

1. Serija E14 - Puni se u vanjskom radijusu, torziona kretanja moguća, vrlo lagano za nadopuniti - idealno za aplikacije sa predmontiranim konektorima, "Easy Chain"

2. Serija Z14 - Puni se u unutarnjem radijusu 

Serija E14Serija Z14
Isporučive unutarnje širine Bi: 15 do 50 mm
Isporučivi radijus savijanja R: 28 do 125 mm
Razmak: 30,5 mm svaki članak = 33 Članaka/m
Isporučive unutarnje širine Bi: 15 do 50 mm
Isporučivi radijus savijanja R: 28 do 125 mm
Razmak: 30,5 mm svaki članak = 33 Članaka/m


A1=Pokretni dio, A2=Fiksna točka
Razmak: 30,5 mm
Članak po m: 33
Duljina hoda: S
Duljina lanca = S/2 + K


R018028038
H7296116
D607080
K130160190

Potrebna visina ugradnje HF = H + 10 mm (kod 0,2 kg/m dodatnog opterećenja). Kod posebno uskog prostora molimo da se konzultirate s nama. 

Samonosiva duljina

Samonosiva duljina ovisi o dodatnom opterećenju
X-os: Samonosiva duljina u m FLB/FLG
Y-os: Dodatno opterećenje u kg/m
Donja skala: Duljina hoda S u m
FLB = Samonosivost sa dopuštenim ulegnućem
FLG = Samonosivost sa ravnim gornjim dijelom

  Kada se korisri serija E14 ili Z14: Kada se ne koristi serija E14 ili Z14 :

  • Ako je poželjno lagano punjenje bez otvaranja poklopca
  • Povoljna cijena
  • Ako je poželjan miran hod
  • Kod aplikacija sa posebno visokim opterećenjem i velikom samonosivom duljinom (Serija B15 E2 mini)
  • Za klizne aplikacije verzija Z nije prikladna (Serija B15 E2 mini)
Priključni elementiJednodjelni priključni element - čvrsto sjedište

Otporni na koroziju

Moguća predmontaža

Pričvršćivanje sa unutarnje / vansjke strane

Isporučivo sa ili bez češljića za vlačno rasterećenje