Easy Chain

Serija E16/Z16

Baureihe E16/Z16

1. Serija E 16 - puni se  u vanjskom radijusu, moguća torziona kretanja, mali razmak za tihi, miran hod, vrlo lagano za nadopuniti - idealno za aplikacije sa predmontiranim konektorima, "Easy Chain"

2. Serija Z16 - puni se u unutarnjem radijusu

Serija E16Serija Z16
Isporučive unutarnje širine Bi: 23 do 100 mm
Isporučivi radijus savijanja R: 60, 75, 100 mm
Razmak: 30,5 mm svaki članak = 33 Članaka/m

Isporučive unutarnje širine Bi: 23 do 100 mm
Isporučivi radijus savijanja R: 60, 75, 100 mm
Razmak: 30,5 mm svaki članaka = 33 Članaka/m

A1=Pokretni dio, A2=Fiksna točka
Razmak: 30,5 mm
Članaka po m: 33
Duljina hoda: S
Duljina lanca = S/2 + K


R040*060075100125
H119159189239289
D085110130155180
K210270305395490

Potrebna visina ugradnje HF = H + 15 mm (kod 0,3 kg/m dodatnog opterećenja). Kod posebno uskog prostora molimo da se konzultirate s nama.
*Samo za Z16.3

Samonosiva duljina

Samonosiva duljina ovisi o dodatnom opterećenju
X-os: Samonosiva duljina u m FLB/FLG
Y-os: Dodatno opterećenje u kg/m
Donja skala: Duljina hoda S u m
FLB = Samonosivost sa dopuštenim ulegnućem
FLG = Samonosivost sa ravnim gornjim dijelom

Kada se koristi serija E 16 ili Z 16: Kada se ne koristi serija E 16 ili Z 16 :
  • Ako je poželjno lagano punjenje bez otvaranja i zatvaranja lanca
  • Povoljna cijena
  • Ako je poželjan miran i tihi hod
  • Kod aplikacija sa posebno visokim opterećenjem i velikom samonosivom duljinom(Serija 2600/2650/2680/2700/E2/000)
  • Ako je potrebno sigurno zatvaranje prečkica (Serija 2600/2650/2680/2700/E2/000)
Priključni elementi

Jednodjelni priključni element - čvrsto sjedište

Otporno na koroziju

Moguća predmontaža

Pričvršćivanje sa unutarnje / vanjske strane

Sa ili bez češljića za vlačno rasterećenje