Easy Chain

Serija E200/Z200

Baureihe E200/Z200

1. Serija E200 - puni se u vanjskom radijusu, veliki klinovi - dugi vijek trajanja, moguća torziona kretanja, verzija E, puni se u vanjskom radijusu, verzija Z, puni se u unutarnjem radijusu, zaštita kabela, priključni element sa vlačnim rasterećenjem, vanjska kontura otporna na nećistoću, vrlo lagano za nadopuniti - kabeli se jednostavno uguraju , patentirani  "push-button design" , "Easy Chain"

2. Serija Z200 - puni se u unutarnjem radijusu, Serie "Z" - unutrašnjost štiti kabele

Serija E200

Serija Z200
Isporučiva unutarnja širina: 57 mm
Isporučivi radijus savijanja R: 55 do 200 mm
Razmak: 46 mm svaki članak = 22 Članaka/m
Isporučiva unutarnja širina: 57 mm
Isporučivi radijus savijanja R: 55 do 200 mm
Razmak: 46 mm svaki članak = 22 Članaka/m

A=Pokretni dio, B=Fiksna točka
Razmak: 46 mm
Članaka po m: 22
Duljina hoda: S
Duljina lanca = S/2 + K


R055075100150200
H145185235335435
D125150170220270
K276346414578742

Potrebna visina ugradnje HF = H + 40 mm (kod 2,5 kg/m dodatnog opterećenja). Kod posebno uskog prostora molimo da se konzultirate s nama. 

Samonosiva duljina

Samonosiva duljina ovisi o dodatnom opterećenju
X-os: Samonosiva duljina u m FLB/FLG
Y-os: Dodatno opterećenje u kg/m
Donja skala: Duljina hoda S u m
FLB = Samonosivost sa dopuštenim ulegnućem
FLG = Samonosivost sa ravnim gornjim dijelom

Kada se koristi serija E200 ili Z200: Kada se ne koristi serija E200 ili Z200 :
  • Ako je poželjno lagano punjenje bez otvaranja i zatvaranja poklopcat
  • Povoljna cijena
  • Ako je poželjan miran hod
  • Kod aplikacija sa posebno visokim opterećenjem i velikom samonosivom duljinom (Serija 2400/2450/2480/2500)
  • Ako je potrebno sigurno zatvaranje prečkica (Serija 2400/2450/2480/2500)
Priključni elementi


Priključni elementi "pokretni"


Priključni elementi "nepokretni"


Preporuka za samonosive i klizne aplikacije

Za ograničeni prostor ugradnje

Sa češljićima za vlačno rasterećenje 

Varijabilan zakretni kut za fleksibilnu montažu

Različite varijante pričvršćivanja (pokretni) E-lanca® na fiksnoj točki i/ili pokretnom dijelu kroz fleksibilno montiranje priključnog elementa