Easy Chain

Serija E26/Z26

Baureihe E26/Z26

1. Serija E26 - puni se u vanjskom radijusu, moguća torziona kretanja, veliki klinovi - dugi vijek trajanja, zaštita kabela, priključni elementi sa ili bez integriranim vlačnim rasterećenjem, "Easy Chain"

2. Serija Z26 - puni se u unutarnjem radijusu

Serija E26Serija Z26
Isporučiva unutarnja širina:1x75 mm
Isporučivi radijus savijanja R: 63 do 250 mm
Razmak: 56 mm svaki članak = 18 članaka/m
Isporučiva unutarnja širina:1x75 mm
Isporučivi radijus savijanja R: 63 do 250 mm
Razmak: 56 mm svaki članak = 18 članaka/m

A1=Pokretni dio, A2=Fiksna točka
Razmak: 56 mm
Članaka po m: 15
Duljina hoda: S
Duljina lanca = S/2 + K


R063075100125150175200250
H180200250300350400450550
D140150175200225250275325
K335375475550650750825925

Potrebna visina ugradnje HF = H + 35 mm (kod 2 kg/m dodatnog opterećenja). Kod posebno uskog prostora molimo da se konzultirate s nama. 

Samonosiva duljina

Samonosiva duljina ovisi o dodatnom opterećenju
X-os: Samonosiva duljina u m FLB/FLG
Y-os: Dodatno opterećenje u kg/m
Donja skala: Duljina hoda S u m
FLB = Samonosivost sa dopuštenim ulegnućem
FLG = Samonosivost sa ravnim gornjim dijelom

Kada se koristi serija E26 iliZ26: Kada se ne koristi serija E26 ili Z26 :
  • Povoljna cijena
  • Ako je poželjno lagano punjenje bez otvaranja i zatvaranja poklopca
  • Ako je poželjan miran hod
  • Kod aplikacija sa posebno visokim opterećenjem i velikom samonosivom duljinom (Serija 3400/3450/3480/3500 E2/000)
  • Ako je potrebno sigurno zatvaranje prečkica (Serija 3400/3450/3480/3500 E2/000)
Priključni elementi

Priključni elementi "pokretni"

Priključni elementi  "nepokretni"


Preporuka za samonosive i klizne aplikacije

Za ograničeni prostor ugradnje

Sa češljićima za vlačno rasterećenje

Varijabilan zakretni kut za fleksibilnu montažu

Različite varijante pričvršćivanja (pokretni) E-lanca® na fiksnoj točki i/ili pokretnom dijelu kroz fleksibilnu montažu priključnog elementa 

Za sigurnosno spajanje

Za viseće i stojeće aplikacije

Preporuka za viseće i stojeće aplikacije

Za ekstremna ubrzanja i visoke brzine

Ako je visina ugradnje ograničena na mjeru HF 

Različite varijante pričvršćivanja (nepokretni) E-lanca® na fiksnoj točki i/ili pokretnom dijelu kroz fleksibilnu montažu priključnog elementa

Ako članak mora biti okretljiv

Za klizni hod