Easy Chain

Serija E300/Z300

Baureihe E300/Z300

1. Serija E300 - puni se u vanjskom radijusu, moguća torziona kretanja, veliki klinovi - dugi vijek trajanja, zaštita kabela, priključni element sa ili bez integriranim vlačnim rasterećenjem , "Easy Chain"

2. Serija Z300 - puni se u unutarnjem radijusu 

Serija E300Serija Z300
Isporučiva unutarnja širina :1x75 mm
Isporučivi radijus savijanja R: 75 do 300 mm
Razmak: 67 mm svaki članak = 15 članaka/m
Isporučiva unutarnja širina:1x75 mm
Isporučivi radijus savijanja R: 75 do 300 mm
Razmak: 67 mm svaki članak = 15 članaka/m

A1=Pokretni dio, A2=Fiksna točka
Razmak: 67 mm
Članaka po m: 15
Duljina hoda: S
Duljina lanca = S/2 + K


R075100125150200250300
H215265315365465565665
D150200225250300350400
K40050065072587510501225

Potrebna visina ugradnje HF = H + 40 mm (kod 2,5 kg/m dodatnog opterećenja). Kod posebno uskog prostor amolimo da se konzultirate s nama. 

Samonosiva duljina

Samonosiva duljina ovisi o dodatnom opterećenju
X-os: Samonosiva duljina u m FLB/FLG
Y-os: Dodatno opterećenje u kg/m
Donja skala: Duljina hoda S u m
FLB = Samonosivost sa dopuštenim ulegnućem
FLG = Samonosivost sa ravnim gornjim dijelom

Kada se koristi serija E300 ili Z300: Kada se ne koristi serija E300 ili Z300 :
  • Ako je poželjno lagano punjenje bez otvaranja i zatvaranja poklopca
  • Povoljna cijena
  • Ako je poželjan miran hod

  • Za aplikacije sa posebno visokim opterećenjem i velikom samonosivom duljinom (Serija 3400/3450/3480/3500 E2/000)

Priključni elementi

Priključni elementi "pokretni"

Priključni elementi "nepokretni"


Preporuka za samonosive i klizne aplikacije

Za ograničeni prostor ugradnje

Sa češljićem za vlačno rasterećenje

Varijabilan zakretni kut für eine flexible Montage

Različite varijante pričvršćivanja (pokretni) E-lanca® na fiksnoj točki i/ili pokretnom dijelu kroz fleksibilnu montažu priključnog elementa

Za sigurnosno spajanje

Za viseće i stojeće aplikacije

Preporuka za viseće i stojeće aplikacije

Za ekstremna ubrzanja i velike brzine

Ako je visina ugradnje ograničena na mjeru HF

Različite varijante pričvršćivanja (nepokretni) E-lanca® na fiksnoj točki i/ili pokretnom dijelu kroz fleksibilnu montažu priključnog elementa

Ako prvi članak mora biti okretljiv

Za klizni hod