Sustav E2

Serija 3400 / 3500

Baureihe 3400 / 3500

Serija 3400 - rasklopiv na unutarnjem radijusu 

Serija 3500 - rasklopiv na vanjskom radijusu

Optimirani sistem za brzo otvaranje prečkica s lijeve ili desne strane, bočne klizne površine za lateralni rad, dupli sistem za velike samonosive duljine, prečkica sa integriranim vlačnim rasterećenjem, E2/000 "medium"

34003500
Isporučive unutarnje širine Bi: 50 do 250 mm
Isporučivi radijus savijanja R: 75 do 300 mm
Razmak: 67 mm / Članak = 15 Članaka/m


A1 = Pokretni dio, A2 = Fiksna točka
Razmak: 67 mm
Članaka po m: 15
Duljina hoda: S
Duljina lanca = S/2 + K

R075100125150200250300
H215265315365465565665
D150200225250300350400
K40050065072587510501225

Potrebna visina ugradnje HF = H + 40 mm (kod 2,5 kg/m dodatnog opterećenja). Kod posebno uskog prostora molimo da se konzultirate s nama. 

Samonosiva duljina

Samonosiva duljina ovisi o dodatnom opterećenju
X-os: Samonosiva duljina u m FLB/FLG
Y-os: Dodatno opterećenje u  kg/m
Donja skala: Duljina hoda S u m
FLB = Samonosivost sa dopuštenim ulegnućem
FLG = Samonosivost sa ravnim gornjim dijelom
Kada se koristi serija 3400 ili 3500: Kada se ne koristi serija 3400 ili 3500:
  • Ako je poželjno otvaranje na unutarnjem radijusu
  • Ako su poželjni priključci sa integriranim vlačnim rasterećenjem
  • Ako je poželjna varijabilna unutarnja podjela
  • Dugi vijek trajanja
  • Lagana montaža
  • Ako se traži max. stabilnost (Sistem E4.1, Serija E4.42)
  • Za vrlo jednostavne primjene(Easy Chain®, E 300)
Priključni elementi


Priključni elementi "pokretni"


Priključni elementi "nepokretni"

Za kratke i duge staze

Za ograničeni prostor ugradnje

Otporno nakoroziju

Sigurnosno spajanje

Preporuka za samonosive i klizne aplikacije

Za sigurnosno spajanje

Preporuka za samonosive i klizne aplikacije

Za ekstremna ubrzanja

Otporno na koroziju

Ako prvi članak mora biti okretljiv

Za klizno kretanje


KMA "nepokretni" priključni elementi

KMA "pokretni" priključni elementi


Čelični priključak

Za sve širine lanca
 Električki vodljiv
 Dupli broj vijaka i rupa
Odabir kompenenata
Predmontaža teško moguća