Sustav E2 zatvoreni

Serija R167 / R168

Baureihe R167 / R168

Serija R167 - obostrano otvaranje na unutarnjem radijusu
Serija R168 - obostrano otvaranje na vanjskom radijusu 

R167R168
Isporučive unutarnje širine Bi: 50 do 250 mm
Isporučivi radijus savijanja R: 100 do 300 mm
Razmak: 58,8 mm po članku = 17 Članaka/m

A1=Pokretni dio, A2=Fiksna točka
Razmak: 58,8 mm
Članaka po m: 17
Duljina hoda: S
Duljina lanca = S/2 + K


R100125150175200225250300
H264314364414464514564664
D180205230255280305330380
K4405105906707508309101060

Potrebna visina ugradnje HF = H + 40 mm (kod 2 kg/m dodatnog opterećenja). Kod posebno uskog prostora molimo da se konzultirate s nama. 

Samonosiva duljina

Samonosiva duljina ovisi o dodatnom opterećenju
X-os: Samonosiva duljina u m FLB/FLG
Y-os: Dodatno opterećenje u kg/m
Donja skala: Duljina hoda S u m
FLB = Samonosivost sa dopuštenim ulegnućem
FLG = Samonosivost sa ravnim gornjim dijelom


Kada se koristi serija R167 ili R168: Kada se ne korisri serija R167 ili R168 :
  • Ako je poželjno obostrano otvaranje u unutarnjem radijusu 
  • Ako je poželjan povoljan, lagani E-lanac za različite primjene
  • Ako je poželjno pričvršćivanje sa prednje strane
  • Otpornost na strugotine
  • Ako je poželjno obostrano otvaranje (Sistem E4.1, Serija R4.42)
  • Ako je poželjan posebno tihi hod i mali razmak (Serija R, R68)
Priključni elementi


Priključni elementi "pokretni"


Priključni elementi "nepokretni"Preporuka za samonosive i klizne aplikacije

Opcija - KMA sa Quick-prirubnicom, vijčani spoj izvan presjeka lanca

Univerzalna montaža   

Čvrsto spajanje sa E-lancem

Također za duge staze saspuštenom točkom ovjesa

Otporni na koroziju

Viseća / stojeća aplikacija bez potpore 

Preporuke za viseće i stojeće aplikacije bez potpore 

Opcija - KMA sa Quick-prirubnicom, vijčani spoj izvan presjeka lanca

Za ekstremna ubrzanja i velike brzine

Univerzalna montaža

Ravna montaža na krajevima lanca

Obostrano okretljiv