Triflex

Triflex® - za 2D- i 3D- kretanje, zatvorenTriflex® serija pruža sigurnost u toku trodimenzionalnog kretanja. Kombinira se fleksibilnost crijeva i stabilnost E-lana® sa definiranim radijusom. Jedinstveni modularni program omogućava veoma kompleksna kretanja. Primer: kombinacija višeosnog kretanja članaka E-lanca®.

Serie 333.50

Unutarnja visina: 50 mm, unutarnja širina Bi: 68 mm

max. ø unutarnja podjela: 45 mm