Triflex

Triflex® - za 2D- i 3D- kretanje, zatvorenTriflex® serija pruža sigurnost u toku trodimenzionalnog kretanja. Kombinira se fleksibilnost crijeva i stabilnost E-lana® sa definiranim radijusom. Jedinstveni modularni program omogućava veoma kompleksna kretanja. Primer: kombinacija višeosnog kretanja članaka E-lanca®.

Serie 332.16

Unutarnja visina: 16 mm, unutarnjaširina Bi: 26 mm

max. ø unutarnja podjela: 14 mm

Serie 332.32

Unutarnja visina: 32 mm, unutarnja širina Bi: 50 mm

max. ø unutarnja podjela: 28 mm

Serie 332.50

Unutarnja visina: 50 mm, unutarnja širina Bi: 68 mm

max. ø unutarnja podjela: 45 mm

Serie 332.75

Unutarnja visina: 38,5 mm, unutarnja širina Bi: 75 mm

max. ø unutarnja podjela: 33 mm

Serie 333.16

Unutarnja visina: 16 mm, unutarnja širina Bi: 26 mm

max. ø unutarnja podjela: 14 mm

 

Serie 333.32

Unutarnja visina: 32 mm, unutarnja širina Bi: 50 mm

max. ø unutarnja podjela: 28mm

Serie 333.50

Unutarnja visina: 50 mm, unutarnja širina Bi: 68 mm

max. ø unutarnja podjela: 45 mm

Serie 333.75

Unutarnja visina: 75 mm, unutarnja širinaBi: 96mm

max. ø unutarnja podjela: 67 mm

Serie 352.50

Unutarnja visina: 50 mm, unutarnja širinaBi: 68 mm

max. ø unutarnja podjela: 45 mm

Serie 353.50

Unutarnja visina: 50 mm, unutarnja širinaBi: 68 mm

max. ø unutarnja podjela: 45 mm