Posebna kućišta

  • Proizvodnja po potrebama kupca
  • Radni tlak od 10 do 20 bar
  • Materijal: čelik, AISI 304, AISI 316L, Hastelloy, posebne (specijalne) izvedbe
  • Površinska obrada (tretman): po želji kupca
  • Dostupno sa ili bez CE oznake
  • Varijabilni priključci kućišta
  • Primjena: npr. višeslojni filteri, ionski izmjenjivači, reakcione posude...