Kabeli za robot

CF ROBOT

Za robote, TPE plašt, oklopljen, radijus savijanja 10xd

CF ROBOT2

Za robote, PUR plašt, oklopljen
radijus savijanja 10xd

CF ROBOT 5

Za robote, TPE plašt, neoklopljen, radijus savijanja 12,5xd

CF ROBOT 8

Za robote, PUR plašt, oklopljen, radijus savijanja 10xd

CF ROBOT 6/7

Za robote, PUR plašt, oklopljen/neoklopljen, radijus savijanja 10xd

CF ROBOT 9

Za robote, PUR plašt, nije oklopljen, radijus savijanja 10xd