Kontrolni kabeli

CF130.UL

Kontrolni kabel sa PVC plaštom, nezaštićen
Radijus savijanja 7,5-10xd

CF140.UL

Kontrolni kabel sa PVC plaštom, zaštićen
Radijus savijanja 7,5-15xd

CF5
CF5

Kontrolni kabel sa PVC plaštom, nezaštićen
Radijus savijanja 6,8-7,5xd

CF6
CF6

Kontrolni kabel sa PVC plaštom, zaštićen
Radijus savijanja 6,8-7,5xd

CF77.UL.D

Kontrolni kabel sa PUR plaštom, nezaštićen
Radijus savijanja 6,8-7,5xd

CF78.UL.D

Kontrolni kabel sa PUR plaštom, zaštićen

Radijus savijanja 6,8-7,5xd

CF2
CF2

Kontrolni kabel sa PUR plaštom, zaštićen
Radijus savijanja 5xd

CF9
CF9

Kontrolni kabel sa PUR plaštom, nezaštićen
Radijus savijanja 5xd

CF10

Kontrolni kabel sa TPE plaštom, zaštićen
Radijus savijanja 5xd

CF9.UL

Kontrolni kabel sa TPE plaštom, nezaštićen
Radijus savijanja 5xd

CF10.UL

Kontrolni kabel sa TPE plaštom, zaštićen
Radijus savijanja 5xd

CF98

Kontrolni kabel sa TPE plaštom, nezaštićen
Radijus savijanja 4xd

CF99

Kontrolni kabel sa TPE plaštom, zaštićen
Radijus savijanja 4xd