Mjerni kabeli

CF 211

Kabel za sistem mjerenja sa PVC plaštom, zaštićen

Radijus savijanja 10xd

CF 111.D

Kabel za sistem mjerenja sa TPE plaštom, zaštićen

Radijus savijanja 12xd

CF 113.D

Kabel za sistem mjerenja sa PUR plaštom, zaštićen

Radijus savijanja 10xd

CF 11.D

Kabel za sistem mjerenja sa TPE plaštom, zaštićen

Radijus savijanja 10xd