Motorni kabeli

CF 340

CF 340
  • Za visoka opterećenja
  • TPE-spoljašnji mantil
  • Oklopljen
  • Otporan na ulje i bio-ulje
  • UV-otpornost
  • Otporan na hidrolizu i mikrobe
  • Minimalni radijus savijanja: 7,5 x prečnika kabla