Pneumatsko crijevo

CF AIR

PU-crijevo, otporno na ulje i rashladna sredstva

CF Clean AIR

PE-crijevo, otporno na ulje i rashladna sredstva